Föreningen

Öppettider: Måndag till Fredag öppet mellan 11.00 - 16.00 Gäller Knutmassomuséet och Caféet

 

Knutmassokvällen håller vi öppet 16.00 till 21.00

 

Med vänlig hälsning Kvarnens personal

 

Konstutställningar i Caféet.

Utställning även i påsk.

 

Glöm inte att klicka på "Uppdatera" utifall sidan har uppdaterats sedan du senast tittade in. Symbolen kan se ut som en "cirkelpil".

 

Reportage om utflykten till lövstabanan under rubriken aktiviteter

Minnesord Evald Eriksson

 

Evald var med och bildade Gimo Hembygdsförening 1996.

Då fick undertecknad förfrågan att ingå i museiekommitten och senare blev jag invald i styrelsen.

Det var en väldigt kämpig tid i början men Evalds goda kontakter som tidigare Personalchef på Sandvik gjorde att det fanns goda möjligheter till ekonomiskt stöd då det behövdes.

 

Evalds engagemang på en ort där han inte var född var beundransvärd.

Jag minns dom många resor till Uppsala för att kopiera lånade fotografier till vårat bildprojekt som sedan blev ett arkiv på över 2000 bilder.

Allt kämpande för att få fram talare och funktionärer till våra evenemang,

Nationaldagsfirandet, Valborg, Höstmötet, Gammaldags Jul mm.

 

Dom uppskattade studiecirklarna om Gimos bebyggelse och utgårdar, arbetet med att göra stigar och informationstavlor vid Lissmostersområdet.

Dom små informationsskyltar som sattes ut på 15 platser av historiskt värde.

 

Listan kan göras lång och det finns så mycket att se tillbaka på under de år som Evald verkade i styrelsen.

Den anda som Evald var med att skapa både med sin noggrannhet och det sätt att dokumentera alla fakta förvaltar styrelsen på bästa sätt.

 

Evald blev 95 år.

 

Anders Widen

Vice Ordf.

 

Bengt Rickardsson och Evald Eriksson vid en av Berättarkvällarna

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- - -

GIMO KNUTMASSOFÖRENING:

 

Knutmassoföreningen känner att man behöver ersättare i styrelsen men har inte kunnat hitta några intresserade.

 

I flera år har vi letat en webbmaster samt även en föryngring i styrelsen tyvärr utan framgång.

 

Därför beslutade vi på årsmötet att följa en inlämnad motion som kan vara rätt väg.

 

Att Knutmassoföreningen kommer att ingå som en kommitte´ under Gimo Hembygdsförening.

 

Och där kommer vi att följa dom åtaganden som Knutmassoföreningen tidigare haft.

 

Om någon har något att erinra går det bra att kontakta Vice Ordförande Anders Widen 0173 84977.

Karta över Gimo

Harry Grehn och Yngve Vällstrand i Gimo hembygdsförening har forskat och tagit fram ett antal skrifter om byar runt Gimo. Även Brukshandelns historia har dokumenterats liksom en berättelse om Bengt Rickardssons uppväxt på Hargs allmänning.

 

Skrifterna kan köpas av Harry Grehn, tel. 0173 – 40239.

 

Klicka på böckerna nedan:

 

 

 

Gimo IF 100 år av Yngve Vällstrand

 

 

Kan köpas av Gimo IF eller hembygds-

föreningen

Sandvik Coromant sponsrar Gimo hembygdsförening

 

Ordförande i Hembygdsföreningen: Kenneth Olofsson 0173 - 411 66

Stöd föreningens arbete genom medlemsskap