Aktiviteter

  Aktiviteter,      (förutom Berättarkvällarna!)

Den 19/11 hade vi Knutgille på Kvarnen i Gimo med ärtsoppa och punch
Vi vill tacka alla som kom och var med som gjorde det möjligt.

Åke Eriksson och Björn Karlsson underhöll på Kvarnen den 23/4-22 när det anordnades Knutgille.

Här en bild från "Svensktoppen" på Gimo Bibliotek med Guy Eriksson och Jörgen Anderstig, representanter från Vallonerna / Gimo Hembygdsförening var där och sjöng med.

Här kommer ett par bilder från när RSMH-Vallonerna hade cirkelavslutning i Grillkåtan 08/12 - 21 med ved skänkt från 

Gimo Hembygdsförening

Här kommer ett par bilder från när Gimo Hembygdsförening hade möte i RSMH-Vallonernas Grillkåta 11/10 - 21

Här kommer lite bilder från när Gimo Hembygdsförening besökte Söderöns Hembygdsförening 12/9 - 21

Guidade turer 2018


Tjugo vallonättlingar på Kvarnen.

Femtio stycken från Billerud - Korsnäs, guidade på järnbruket / knutmasso.

11/8 guidning på Smedsbostaden i Gamla skolan.

Friluftsgudstjänst 29/7 hölls av prästen Sixten Klemets. På grund av vädret blev det i Smedsbostaden / Gamla skolan. Ca. 25 Personer deltog. Kyrkan bjöd på saft och korv.


Fotograf: Anders Widén 

Sixten Klemets och Rune Johansson

Maine Grehn, Mary Wallin, Monika Johansson, Birgitta Andersson och Gunilla Karlsson

Vallonstigen - en stig för alla invigdes 2017-09-13 i Gimo

Ett 60 - tal personer deltog i invigningen som förrättades av Margareta Widén Berggren.

Platsen var densamma som vandringsledens startplats nämligen Kvarnen.

Vandringsledens start och mål plats är Kvarnen (som innehåller bl.a. Knutmassomuséet).


Invigningsdagen till ära så bjöds deltagarna på kaffepaus  vid gamla skolan som ligger i ena änden av Stenhusgatan.


Såväl här som vid startplatsen bjöds det på musik-underhållning av Björn Karlsson, Onny Brask och Henry Gabrielsson.


Vandringsleden är utmärkt med blå-vita markeringar och pilar som visar ledens riktning och ibland alternativa vägval. Vid en del platser finns informationsskyltar uppsatta.


RSMH - Vallonerna kan nås på telefon: 0173 400 48 och med epost: vallonerna.rsmh@telia.com

                   Nationaldagen 2017


Den 6 juni 2017 firades nationaldagen på sedvanligt sätt vid Gamla skolan i Gimo. Vädret visade sig från sin bästa sida och Nationaldags-

kommittén i Gimo hembygdsföreningen svarade för arrangemangen. Kommittégeneralen Kenneth Olofsson kunde konstatera att det kom ett 80-tal personer (nytt rekord) till Gamla skolan. Kenneth Olofsson hälsade välkommen till Gamla skolan och gick igenom dagens program. Dagens nationaldagstalare var Mathias Schneider från Gimo Herrgård och för musiken svarade Björn Carlsson, Henry Gabrielsson, Onny Brask och Sievert Kjellin.


Dagen avslutades med lottdragning och servering av korv, dricka och kaffe med kaka. Deltagarna lät sig väl smaka och korven hade en strykande åtgång.


Text och foto: Yngve Vällstrand


Nationaldagståget utgick från hammarlandet. Här kommer tåget fram till Gamla skolan med fanbäraren Dan Lövström i spetsen

Kenneth Olofsson hälsar välkommen. I förgrunden musikerna Onny Brask, Sievert Kjellin och Henry Gabrielsson

T. v. Mathias Schneider talar vid Gamla skolan

T. h. Björn Carlsson spelade och sjöng vid nationaldagsfirandet

Deltagarna njöt av tal, sång och musik i det vackra vädret

T. v. Inger Larsson vann en fin tavla (Kenneth Olofssons foto) i lotteriet

T. h. Mathias Schneider förärades en tallrik som tillhört gamla Med-

borgarskolan i Gimo. Anders Widén överlämnade gåvan


Anders Widén, Hasse Eriksson och Roine Löfgren serverar grillad korv

Harry och Maine Grehn serverade dricka, kaffe och kaka


                                                  Torgfest i Gimo 2017


Torgfesten  i Gimo den 26 augusti 2017 genomfördes i fint väder med god publikanslutning. Gimo hembygdsförening deltog med försäljning av böcker och skrifter.

I samband med torgfesten korades Årets Gimobo 2017, Pär ”Gugge” Gustavsson. Han har bl a sett till att ”Hela Gimo gungar” i Ladan vid Idrottsgården.                                                              


   

Publiken trivs på Gimo torg                                                                                          


                               

Gimo hembygds-förening säljer böcker och skrifter på Gimo torg
Ulf Waltersson och Margareta Widén Berggren överlämnar priset till ”Årets Gimobo” Pär ”Gugge GustavssonPär ”Gugge” Gustavsson. T. h. med föräldrarna Anne-Marie och Bengt


                                 Foto: Yngve Vällstrand och Anders Forsberg

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                  Utflykter till Lövstabanan


Den 11 maj 2017 samlades ett tiotal personer för att göra en utflykt till området väster om Gimo. Bernt Karlsson från Uppsala, som kan det mesta om järnvägar, guidade och berättade om den s. k. Lövstabanan. Det var en järnväg från Norrmon mellan Gimo och Knaby på Dannemora-Hargs Jernväg via Gubbo till Lövstabruk. Den var 29 km lång och var i bruk för godstransporter mellan 1926 och fram till slutet av 1950-talet.

Lövstabanan användes för transporter av olika slag, bl a från torvströfabriken vid Gubbo. Den byggdes 1918 och torven hämtades från närbelägna Glamsmossen. Torvströ användes huvudsakligen till isolering.

     

Samling där torvströfabriken låg i Gubbo. Fr. v. Anders Forsberg, Hans Seger, Harry Grehn, Lennart Johansson, Karl-Erik Seger, Cajsa Fors- berg, Stig-Olov Hovdegård, Kenneth Olofsson och guiden Bernt Karlsson. Till vänster en plint efter gamla fabriken.


Efter besöket vid Gubbo åkte deltagarna bilvägen efter gamla Lövsta-

spåret till Norrmon. Där lyckades man lokalisera grunden efter den gamla banvaktsstugan (bostadshus, uthus och jordkällare). Bernt Karl-

sson berättade mera om Lövstaspåret innan deltagarna återvände till sina hemorter.
T. v. Kenneth Olofsson och Bernt Karlsson diskuterar

T. h. Hans Seger och Karl-Erik Seger


T. v. Bernt Karlsson har hittat grunden efter banvaktsstugans bostadshus vid Norrmon.


T. h. rester efter jordkällaren vid banvaktsstugan.

Spårbunden utflykt vid Norrmon.

Den 19 maj 2017 genomfördes nästa utflykt till Lövstaspåret.


Nu blev det en kvällstur med bil från Gubbo till Lövstabruk. Färden gick via Kraperåsen, Rörbergsgruvan, Vigelsbo gruvor, Gräsbo, Körbo/Finnsjön till Lövstabruk. Bernt Karlsson guidade och dagen avslutades med kvällskaffe och information i bruksarkivet i Lövstabruk.


Ett 50-tal personer i 20-talet bilar deltog i den intressanta utflykten och de återvände mycket nöjda till sina hemorter.


Text och bilder: Yngve Vällstrand och Harry GrehnSamling vid Gubbo torvströfabrik den 19 maj 2017


Uppehåll vid Körbo banvaktsstuga


Information på bruksarkivet i Lövstabruk

____________________________________________________________________________

       Veteraner från Riksskatteverket (RSV)  besökte Alunda och Gimo


Den 5 april 2017 hade föreningen RSV-veteranerna arrangerat en utflykt till Alunda och Gimo. I Alunda besökte ett 25-tal deltagare Alunda Järn-

gjuteri där Mia, Göran och Bosse Mattsson berättade om sin verksamhet och visade upp sina fina produkter. Det gavs också tillfälle till inköp av intressanta alster och bl. a. repliken av Alundaälgen bytte ägare.       

T. v. Bosse Mattsson i gjuteriet. T. h. originalet av Alundaälgen finns på Historiska muséet i Stockholm.                                Foto: Yngve Vällstrand


Efter besöket i Alunda styrdes kosan till Gimo för att inta lunch på Gimo Herrgård. Där serverades en välsmakande fläskfilé. I samband med lunchen berättade Yngve Vällstrand från Gimo hembygdsförening kort om Gimos historia. Han delade även ut en kort dokumentation. Yngve är också gammal RSV-are och han tipsade om ett besök i Gimos Knut massomuseum. För de flesta deltagarna var det en ny upplevelse att få se de skapelser som bygdens invånare åstadkommer till Knutmassokvällen den 13 januari varje år.

Det blev en lång dag för RSV-veteranerna och de återvände nöjda till sina respektive hemorter.

   
RSV-veteraner äter lunch på Gimo Herrgård     

                   

    Text och foto: Yngve Vällstrand


__________________________________________________________________________________________________________

   Ny bok – ”Från Fornbro till Vällen”


Yngve Vällstrand och Harry Grehn har dokumenterat gårdar, människor och miljöer i området mellan Fornbro och Vällen.


Den innehåller också omkring 400 unika bilder.

Sidantal: 172. Pris: 280 kronor.


Boken kan köpas av Harry Grehn, tel. 0173 – 40239.

        Bruksmuséet i advent (Öppet hus) 2016


Den 26 november genomfördes traditionsenligt Öppet hus i Gamla skolan i Gimo. Gimo hembygdsförening arrangerade och det bjöds på kaffe med dopp och glögg. Det kom ett 40-tal besökare som också kunde titta på bildspel med gamla Gimo-bilder. Dan Lövström guidade i smedsbostaden och Harry Grehn sålde böcker och skrifter.


Yngve Vällstrand

___________________________________________________________________

Några av aktiviterterna under Vallonbruksveckan 2016:

Vallonbruksveckan gav ett 70-tal besökare i Kvarnen och smedsbostaden.


Knutmassomuséet med bildspel och utställningen Gimo Bruks järnhantering.


Berättarkvällen om Vallonsmederna med Håkan Olsson.

Visning av smedsbostaden i gamla skolan.


Dannemora gruva en rundvandring på gruvområdet.

Dannemora mineralmuseum.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Öppet hus i Gamla skolan med visning av gamla smedsbostaden och bildspel om hembygden

Alltid första advent i gamla skolan.