Hembygds forskning

Hembygdsforskning, Sveriges äldsta storskaliga kartor    http://riksarkivet.se/geometriska

Att söka de äldsta kartorna:           http://riksarkivet.se/agk

Läs även användarmanualen:       Användarmanual till den digitala källutgåvan av databasen GEORG (SE) 

Lantmäteriets historiska kartor:   http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

Kartor och ritningar:                       http://riksarkivet.se/kartor-ritningar

Våra digitala resurser:                    http://riksarkivet.se/geometriska         <-- Här hittar du den plugin du behöver.

Sök i kartans text:                             http://riksarkivet.se/sok-i-kartans-text

DjVu Browser Plug-in:                    https://www.cuminas.jp/en/downloads/download_en/

Denna "plugin" behöver du ha i din dator för att kunna se kartorna! Den är gratis.

I början kan det vara svårt att hitta det man söker.

Väddicka:                                                http://gimobruk.nu/Kartor/v%C3%A4ddicka.html

Längst ned på denna sida kan du läsa min sammanställning över kartor rörande Oland, Gimo och Hökhuvud.

- KOMMUN ------- >  1863-1951 Skäfthammar,   1952-1973 Oland,   1974- Östhammar

Välj www.lantmateriet.se och klicka på Historiska kartor →

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/

Om du vet vilken socken och by det du söker finns i ska du välja Avancerad sökning.   

Kom igång: 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/Kom-igang-med-historiska-kartor/

Sveriges äldsta storskaliga kartor 1630-1655  http://jordebok.ra.se/kartsok.php


______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Detta kan du hitta hos Gimo Hembygdsförening avdelning Kartor:

Hökhuvud:                    http://gimobruk.nu/Kartor/h%C3%B6khuvud.html

Skäfthammar:               http://gimobruk.nu/Kartor/Skafthammar.html

Väddicka:                      http://gimobruk.nu/Kartor/v%C3%A4ddicka.html

Hembygdsforskning: http://gimobruk.nu/Kartor/Hembygdsforskning.html

Släktforskning:            http://gimobruk.nu/Kartor/Sl%C3%A4ktforskning.html (Bara påbörjad)


_________________________________________________________________________________________________________

Litteratur:

Det medeltida Sverige, Norra Roden av Göran Dahlbäck, bengt Jansson och Gunnar T. Westin.   1972

Det medeltida Sverige, Uppland av Rune Jansson, Sigurd Rahmqvist och Lars-Olof Skoglund.    1974

Hökhuvud Bygd och Människor, Sven Lannergård.   1956

Vår Hökhuvudresa, Gerda von Friesen.   1948

1600-talets jordbrukslandskap. En introduktion till de äldre geometriska kartorna. Utgiven av Riksarkivet. 


Mellan åren 1630 - 1655 framställdes cirka 12000 storskaliga kartor, äldre geometriska kartor.

Kartorna saknar motsvarighet i något annat land.


Dokument om ägodelning i Hökhuvud mm är tillhandahållet av BillerudKorsnäs AB Gävle.Kartor:

Stockholms län: Frösåkers härad 1908.

Uppsala län: Löfsta tingslag 1863-64.

Sveriges äldsta storskaliga kartor