Om föreningen

Gimo hembygdsförening


Gimo hembygdsförening bildades 1996 (hade tidigare ingått i Olands hembygdsgille). Antal  medemmar är för närvarande omkring 250 och föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Gamla skolan i Gimo där det finns ett Bruksmuséum med bl a en möblerad smedsbostad.

 

Föreningens uppdrag är att bevara och försvara värdefulla miljöer, inte minst den vackra bruksmiljön som gör Gimo unikt.


Årliga återkommande evenemang är exempelvis Berättarkvällar på Kvarnen i Gimo, vårutflykt (fornminnesvandring) i maj till något intressant område i Gimos omgivningar, nationaldagsfirande och adventsfirande (Öppet hus) i Gamla skolan i Gimo.


Berättarkvällarna på Kvarnen, som nu har genomförts under 12 säsonger , har blivit en riktig publik succé med fullsatt i i lokalen vid alla de hittills genomförda 42 arrangemangen. Berättarkvällarna mellan 2006 – 2011 har också dokumenterats i två böcker. Föreningen tilldelades Östhammars Litteratursförenings Ordpris 2010 för dessa berättarkvällar med tillhörande böcker. En av dessa böcker fick också Forskningsrådet i Uppsala läns hedersomnämnande.


År 2011 utkom boken HERRARNAS GIMO av Ingrid Björnstedt. Det är en historieskrivning inför Gimo Bruks 400-årsjubileum 2015. Hon har också skrivit boken NYA INBLICKAR I GIMOS SPÄNNANDE KULTURHISTORIA i samband med 400-årsjubiléet.


Föreningen deltog också i firandet av Gimo Bruks 400-årsjubileum 2015. Ingrid Björnstedt talade och ett bildspel med gamla Gimobilder visades.


Bland föreningens aktiviteter på senare tid kan också nämnas:


-  återskapandet av miljön kring det sågverk som en gång fanns mellan Sågarbo och Folkmora väster om Gimo


- upprustning av det så kallade Lissmosterområdet med bostadsgrunder från 1700-talet och unika kvasttallar (busktallar)


-  tillskapandet av ett järnbruksmuséum i Kvarnen


- underhåll av vandringsleden runt Gimodammen och röjning av sly vid Hammarlandet (vid Gimodammen)


- deltagande i RSMH Vallonerna i Gimos projekt med avsikt att tillskapa vandringsstig och cykelled med informationsskyltar i Gimo


-  framställning av skrifter och böcker om byar runt Gimo och Brukshandeln i Gimo. Sammanlagt har 14 stycken om byar i Gimos närhet producerats av

Harry Grehn och Yngve Vällstrand under åren 2010-2018 (Fagervik, Åstorp, Charlottendal, Fors, Vattensta, Risinge, boställen väster om Gimo,

Valde, Södra Skäfthammar, Norrlövsta, Gillinge-Vällsäter, Fornbro-Vällen, Jom och Gimo Bruks Utgårdar). Dessa skrifter/böcker omfattar totalt 1000 sidor med tusentals unika bilder som nu

blir bevarade för framtiden. De har sålts i omkring 2 100 ex.


Ån från Gimo Stordamm genom Lilldammen till Olandsån har haft olika namn under årens lopp. Det korrekta namnet är Gimån. Ingrid Björnstedt har forskat om detta och skrivit en folder med information om ån. På hennes förslag satte hembygdsföreningen upp en skylt med texten GIMÅN öster om Hyttgatan. Invigning av skylten ägde rum den 14e Oktober 2018.


Hembygdsföreningen guidar fortlöpande om Gimo Bruk i Gamla skolan och Kvarnen i samarbete med Vuxenskolan. Vid behov av guidning tas kontakt med styrelsen kontaktpersoner.Knutmassoföreningen har upphört och motsvaras nu av Knutmasso-kommitte´n under Gimo hembygdsförening, vid kontakt hänvisar vi till Anders Widen.